Niniejsza witryna internetowa jest obsługiwana przez firmę NSF.pl Usługi Informatyczne z siedziba w Opolu. Wszelkie materiały znajdujące się na witrynie stanowią własność intelektualną firmy NSF.pl Usługi Informatyczne.

Ich kopiowanie lub powielanie, z wyjątkiem przeglądania zawartości witryny w trybie on-line, jest zabronione.

W przypadku bezprawnego wykorzystywania zdjęć (bez względu na to, czy działania związane z wykorzystaniem zdjęć miały charakter komercyjny, czy też niekomercyjny), zarówno Redakcja serwisu jak i autorzy zdjęć będą występowali na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących im praw określonych w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich.